Logo
İstanbul'da
45 farklı noktada
Anadolu'da
26 farklı ilde duvar
GIANTWALL 10 il
Network
9 Havalimanında
50 adet pano
Türkiye genelinde
150 face Karayolları panosu