Logo
İstanbul'da
35 farklı noktada
Anadolu'da
24 farklı ilde duvar
GIANTWALL 10 il
Network
9 Havalimanında
50 adet pano
Türkiye genelinde
100 face Karayolları panosu